RAČUNOVODSKE
STORITVE

VODENJE EVIDENC

Glavna knjiga, Saldakonti, Knjiga prihodkov in odhodkov, Knjiga prejetih in izdanih računov, Obračun davka na dodano vrednost, Glavna blagajna

OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV

Celoten obračun plač z vsemi evidencami, Izdelava poročil za Zavod, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Izdelava poročil za Zavod RS za zaposlovanje

IZDELAVA POROČIL

Mesečni ali polletni računovodski izkazi, Zaključni račun po slovenskih računovodskih standardih in ZGD, Poročila za : AJPES, Banka Slovenije, DURS, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

OSNOVNA SREDSTVA

Evidenca osnovnih sredstev, Amortizacija osnovnih sredstev, Prevrednotenja osnovnih sredstev

SVETOVANJE

Na področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja, Na področju zaposlovanja kadrov, Pri nakupu računalniške in programske opreme, Svetovanje in izpolnjevanje dohodninskih napovedi za fizične stranke

izdelava spletnih strani

VEČ INFORMACIJ